22 Април – Денот на планетата Земја

Пештерските екосистеми не се имуни на промените што се случуваат, на притисоците и проблемите кои луѓето ги предизвикуваат и и наштетуваат на животната средина.

  • Стоп за фрлање на отпад во пештерите и пропастите
  • Стоп за уништување на пештерските украси и вознемирување на пештерската фауна
  • Стоп за неконтролираните посети на пештерите
  • Стоп за потпишување и цртање на графити во пештерите
  • Стоп за нелегални ископи (природата е богатството!)
  • Стоп за уништувањето на живеалиштата на ретките и загрозени видови кои што живеат во нив

Време е да се освестиме, да ја обновиме нашата планета Земја додека има време!

Повеќе информации можете да најдете на: https://www.facebook.com/EarthDayNetwork/

#RestoreOurEarth#EarthDayLive2021#ursusspeleos#урсусспелеос#slatinskiizvor#слатинскиизвор