Доколку сакате да посетите пештера, секогаш треба да ги следите безбедносните протоколи, правила и процедури, да носите спелеолошка опрема и секогаш да бидете во придружба на обучен спелеолог!

Ако сакате да посетите пештера, секогаш контактирајте локален спелеолошки клуб!