Експедиција “Ветрена дупка 2017”Србија


Балкански спелеолошки камп 2016 година – Враца, Бугарија


Карстолошки истражувања на извориштето на Црна Река – 2016 година


Спелеолошки собир Мариово2016 година


Истражувања во Национален парк Галичица – 2016 година


Истражување на пештерата Ѓоновица2015 година


Истражување и скицирање на пештерите Пурало и Овчарска – 2015 година


Експедиција Слатински Извор – 2013 година


Меѓународна експедиција Црквица, Црна Гора – 2011 година


Балкански спелеолошки камп Самоков – 2011 година


Спелеолошки истражувања на Преспански Басен – 2011 година


Спелеолошки камп Мрежичко – 2010 година


Балкански спелеолошки состанок Белица – 2009 година


Експедиција Матка – 2009 година


Европски спелеолошки собир “Vercors 2008”


Балкански спелеолошки камп Тешел, Бугарија – 2007 година


Научно истражувачка експедиција ПЕШНА 2006 година


Спелеолошки камп Вртешка2006 година


Спелеолошко планинарски табор Слатина – 2005 година


Спелеолошки табор Слатина 2003 година


Спелеолошки табор Слатина 2002 година