Водич за планини и планинарски домови во Македонија


  • Поддржан од: Федерација на планинарски спортови на Македонија
  • Временска рамка: 2010-2011 година
  • Партнери: /
  • Област: Животна средина, планинарење

Краток опис:

Во рамки на проектот за подготовка на Водич за планини и планинарски домови во Македонија, поддржан од Федерација на планинарски спортови на Македонија, ИДУС (член) беше вклучен во графичка и експертска подготовка на финалните производи од проектот, ГИС обработка на податоци, анализи, подготовка на документи итн.

Линк до документ: /