Студиска посета на Словенија – дел 4, посета на Црвен крст Копер, како и помали заштитени подрачја помеѓу Трст (Италија) и Копер и Сежана (Словенија)

За време на студиската посета на Словенија, во рамките на проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени “, се посети Црвен крст Копер, како и помали заштитени подрачја помеѓу Трст (Италија) и Копер и Сежана (Словенија).

Посетата се искористи за вмрежување, размена на контакти, искуства и практики од областа на спасувањето, укажувањето на прва помош како и проектно и програмско работење и управување, адаптација кон климатски промени итн. Како позитивна практика која се разгледа беше обуката и користењето на автоматските дефибрилатори кои во областа на Копер се поставени во голем број на фирми, објекти, јавни институции итн. Дополнително, во рамки на посетата се посетија и помали заштитени подрачја помеѓу Трст (Италија) и Копер и Сежана (Словенија) .

Повеќе фотографии на: https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166861788060074

Проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“ е поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT