Учество на онлајн работилница: Oдбележување на Светскиот ден на геодиверзитетот

Претставниците на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ во текот на денешниот ден (12.10.2022 година, среда) имаа можност да учествуваат на работилница за одбележување на Светскиот ден на геодиверзитетот.

Работилницата беше организирана од страна на МЕД/MES, Македонско Географско Друштво и Истражувачко здружение на студенти географи “Природник” – EGEA Skopje а реализирана од страна на домашни и странски предавачи.

За време на работилницата, учесниците (претставници од институции, невладини организации, студенти итн.) имаа можност да слушнат нешто повеќе за геодиверзитетот и геонаследството во Македонија, Србија, Хрватска а воедно имаа можност и да дискутираат за пештерите, како значаен дел од геодиверзитетот.