Учество на дебата и презентација „Патоказот за заштита на природата“ организирано од страна на Еко Свест

Учество на дебата и презентација „Патоказот за заштита на природата“ организирано од страна на Еко Свест

Во текот на денешниот ден, 27.09.2022 година во Холидеј Ин, се одржа презентација и дебата насловена „Патоказот за заштита на природата“ организирана од страна на Eko-svest, за Патоказот во кој се утврдени приоритетните области и активности за зачувување на биолошката и пределската разновидност. На настанот учествуваше нашиот член Berker Samet.

Патоказот е изработен во рамки на проектот „Заштитени подрачја за природата и луѓето II, кој Еко-свест го спроведува во соработка со WWF Adria, a финансиски е поддржан од Владата на Шведска.