Дали знаете дека? (Објава бр.11)

Што да правите доколку не можете да се евакуирате?

  • Поместете ги сите запаливи материјали подалеку од вашиот дом
  • Затворете ги сите прозорци и врати за да спречите пожарот и чадот да навлезат во внатрешните простории, затворете/заштитете ги прозорите со подебела иверка
  • Вклучете светло во секоја соба од вашата куќа, на тремот, и во дворот. Ова ќе го направи вашиот дом видлив доколку е потребно ваша евакуација од страна на спасувачите
  • Останете смирени и не паничете!
  • Наполнете мијалници, кади и кофи со вода. Овие можат да бидат важна дополнителна резерва на вода
  • Доколку имате, затворете ги доводите за плин
  • Отстранете ги завесите
  • Бидете внимателни, доколку има чад, ставете заштита преку вашата уста и нос за да не го вдишете
  • Известете ги надлежните лица за вашата локација со цел да се организира спасувачка акција
  • Доколку е потребно, укажете прва помош!

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција