Уште еден успешно завршен проект!

Заклучно со завршувањето на месец Август 2022, тимот на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ и Споменикот на природата „Слатински Извор“ успешно го реализираше проектот „Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата Слатински Извор“, поддржан од Еко Свест, WWF Adria и СИДА, Шведската агенција за развој и соработка!

Во времетраење од 6 месеци, Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ и Споменикот на природата „Слатински Извор“ успешно ги реализираа планираните активности, а дел од клучните показатели се следните:

 • 21 лице, претставници на државни институции, образовни институции, невладини организации и локално население, обучени за логистичка поддршка и гаснење на шумски пожари во Македонски Брод
 • Набавени 10 противпожарни метли и 10 противпожарни лопати за гаснење на шумски пожари за потребите на Територијалната противпожарна единица во Македонски Брод
 • Над 16 државни институции, образовни институции, невладини организации и приватни фирми вклучени во процесот на вмрежување и градење на капацитетитe во Македонски Брод
 • 35 621 лице, опфатени преку едукативна онлајн кампања за превенција и заштита од шумски пожари (facebook, instagram, twitter) во период од Јули до Август 2022 година
 • Подготвен 1 акциски план за едукација и превенција од шумски пожари на територија на Споменик на природата „Слатински Извор“

Продолжуваме и понатаму во активностите за заштита на животната средина и адаптација кон климатските промени!

Повеќе за проектот можете да прочитате на нашата веб страна www.ursusspeleos.org.mk!

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција

Финална работилница и теренска посета на Споменик на природата Слатински Извор

На ден 27.08.2022 година (сабота), во организација на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“, а во рамките на проектот „Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата Слатински Извор“ поддржан од Еко Свест, WWF Adria и SIDA, се реализираше финална работилница за презентирање на акцискиот план за едукација и превенција од шумски пожари како и теренска посета на Споменикот на природата Слатински Извор.

За време на првиот дел од работилницата, во просториите на Општина Македонски Брод, се реализираа 2 презентации, поточно, презентација за реализираните активности и постигнати резултати во проектот – реализирана од страна на проектниот координатор Александар Стојаноски и презентација за подготвениот акциски план за превенција од шумски пожари – реализирана од страна на Валентина Атанасовска, експерт за цивилна заштита.

По завршување на презентациите, учесниците се упатија на организирана теренска посета на Споменикот на природата Слатински Извор, каде што се запознаа со заштитеното подрачје, местата кои во текот на минатото беа опфатени со шумски пожари, активностите за превенција и ревитализација на опожарените подрачја.

Дополнително, во рамки на теренската посета се посетија римската соленица во селото Слатина, Слатинскиот слап а исто така се посети и почетниот дел на пештерата Горна Слатинска во која можевме да ги забележиме позитивните резултати од нејзината заштита но и заштитата на животната средина – зголемување на колонијата на лилјаци (меѓу кои се и загрозените лилјаци Голем и Мал потковичар).

Пред доделување на сертификатите за учество и благодарници за поддршка, од страна на Рате Савев од Еколошкото Друштво Треска, се реализираше поетско читање на поезија од неговата книга „Подземна тишина“ во која може да се прочитаат творби за пештерите Пешна, Пурало, Горна Слатинска итн.

На работилницата и теренската посета учествуваа 19 учесници од:

 • Еколошко Друштво Треска
 • ИД Урсус спелеос
 • Дирекција за заштита и спасување – подрачно одделение за заштита и спасување Македонски Брод
 • ЈП Национални шуми подружница Сандански – Македонски Брод
 • Национален парк Галичица
 • Еко Свест
 • ООУ Св.Климент Охридски Македонски Брод
 • СОУ Св.Наум Охридски Македонски Брод
 • ОВР Македонски Брод
 • Министерство за правда – Подрачно одделение за бесплатна правна помош – Македонски Брод
 • ТППЕ Македонски Брод
 • Приватен сектор и локално население

Голема благодарност до сите учесници како и до претставниците на Националниот парк Галичица и Еко Свест кои споделија искуства во делот на еколошката едукација.

Повеќе фотографии на следниот линк: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=UrsusSpeleos&set=a.10166690546605074

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

#ursusspeleos #slatinskiizvor #wwfadria #ekosvest #nature #урсусспелеос #слатинскиизвор #пожари #превенција

Дали знаете дека? (Објава бр.12)

Со денешната објава ја затвораме 3 месечната онлајн кампања за превенција и заштита од шумските пожари!

По завршување на кампањата, сите едукативни материјали ќе може да ги најдете на нашата веб страна во делот на https://ursusspeleos.org.mk/za-nas/publikacii-i-dokumenti/

За крај, сакаме да посочиме дека:

 • Да ја заштитиме природата!
 • Правото на чиста и здрава животна средина е основно човеково право!

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција

Дали знаете дека? (Објава бр.11)

Што да правите доколку не можете да се евакуирате?

 • Поместете ги сите запаливи материјали подалеку од вашиот дом
 • Затворете ги сите прозорци и врати за да спречите пожарот и чадот да навлезат во внатрешните простории, затворете/заштитете ги прозорите со подебела иверка
 • Вклучете светло во секоја соба од вашата куќа, на тремот, и во дворот. Ова ќе го направи вашиот дом видлив доколку е потребно ваша евакуација од страна на спасувачите
 • Останете смирени и не паничете!
 • Наполнете мијалници, кади и кофи со вода. Овие можат да бидат важна дополнителна резерва на вода
 • Доколку имате, затворете ги доводите за плин
 • Отстранете ги завесите
 • Бидете внимателни, доколку има чад, ставете заштита преку вашата уста и нос за да не го вдишете
 • Известете ги надлежните лица за вашата локација со цел да се организира спасувачка акција
 • Доколку е потребно, укажете прва помош!

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција

Дали знаете дека? (Објава бр.10)

Што да правиме во случај на шумски пожар?

Евакуацијa

 • Следете ги насоките од државните институции и локалните власти, доколку е наредено евакуација, веднаш направете го тоа
 • Затворете ги доводите на плин и електрична енергија и затворете ја вратата по напуштање на вашиот дома
 • Заедно со вас понесете ги вашите вредни документи, домашни миленици и основни работи за преживување
 • Евакуирајте се во спротивен правец од огнената стихија, на безбедно место
 • Доколку треба да поминувате низ чад, покријте ги дишните патишта со ткаенини за да спречите вдишување на чад

Фотографијата е превземена од wikipedia

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција

Нов проект – „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“

Потпишан договор за 3-годишна поддршка за реализација на проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“

Проектен координатор: Црвен крст Охрид

Проектен партнер: Exploring Society “Ursus Speleos” //\\ Истражувачко Друштво “Урсус Спелеос”

Во текот на денешниот ден (15.08.2022 година), Црвен крст Охрид, по успешно завршување на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица, поддржан од PONT/CEPF“, потпиша договор со Prespa Ohrid Nature Trust – PONT за нова, 3-годишна финансиска поддршка за реализација на нов проект, поточно, проектот со наслов „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“.

Проектот ќе се реализира во периодот од 2022 до 2024 година и на истиот носител (координатор) на активностите ќе биде Црвен крст Охрид, партнер ќе биде Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“, а корисник на проектните резултати, покрај проектниот тим, ќе биде и Националниот парк Галичица, како и млади лица кои гравитираат кон заштитеното подрачје.

Главна цел на проектот ќе биде зајакнување на капацитетите на Националниот парк Галичица и подигнување на свеста на на локалното население за адаптација кон климатските промени и заштита на загрозените растителни и животински видови и пештерски екосистеми. Истото ќе се постигне преку:

 • Научни истражувања на пештерите Самотска Дупка и Лескоечка пештера и инвентаризација на сите пештери во Националниот парк Галичица
 • Подготовка на видео материјали, флаери и научни публикации за промоција на подземните карстни форми во Националниот парк Галичица
 • Научни истражувања за загрозениот биодиверзитет во Националниот парк Галичица, подготовка на флаери, видео материјали и научни публикации (опремување на лабораторија во Националниот парк Галичица)
 • Подготовка на мерки за заштита на загрозениот биодиверзитет во Националниот парк Галичица
 • Студиска посета за проектниот тим и претставници од Националниот парк Галичица на заштитеното подрачје Шкоцјанске Јаме во Словенија за размена на искуства и позитивни практики
 • Подготовка на едукативен модул и интерактивна (board) игра наменета за деца од основно училиште за промоција и заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Национален парк Галичица
 • Подготовка на едукативен модул и интерактивна (board) игра намената за деца од основно училиште за адаптација кон влијанијата на климатските промени и влијанието врз пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Национален парк Галичица
 • Подготовка на видео материјали за превенција од влијанието на климатските промени и влијанието врз пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица за намалување на ризици од природни катастрофи предизвикани од климатските промени
 • Подготовка и опремување на 3 едукативни катчиња за едукација за заштита на животната средина, во Националниот парк Галичица (Централна зграда и канцеларија Стење) и Црвен крст Охрид (Велестово)
 • Формирање на едуактивна мрежа преку реализација на консултативен процес, работилници, состаноци и тренинг за едукатори (претставници од мрежата) за реализација на едукативните модули подготвени во рамките на проектот
 • Реализација на 50 едукативни еднодневни работилници со деца од основно училиште
 • Реализација на тематски еднодневни екскурзии во едукативните катчиња и Националниот парк Галичица
 • Реализација на тродневен тренинг за прва помош и спасување во случај на шумски пожари во Национален парк Галичица
 • Реализација на тродневен тренинг за гаснење на шумски пожари во Национален парк Галичица
 • Набавка на опрема за гаснење на шумски пожари и опремување на простор и за складирање и одржување на истата
 • Подготовка на план за подготвеност за шумски пожари и тестирање преку реализација на симулациска вежба со сите засегнати страни
 • Реализација на почетна и финална работилница, мониторинг состаноци и административни активности

Проектните активности ќе бидат реализирани во партнерство со Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ преку кое се продолжува успешната приказна и соработка помеѓу двете здруженија.

Повеќе информации наскоро!

National Park Galicica

#црвенкрстохрид#урсусспелеос#pont#climateadaptation#caveprotection#biodiversity#националенпаркгаличица

Дали знаете дека? (Објава бр.9)

Што да правиме во случај на шумски пожар?

 • Во случај да забележите шумски пожар веднаш известете ја локалната Територијална противпожарна единица на бројот 193 или 112 (Центар за управување со кризи)
 • Следно, облечете се правилно за да спречите изгореници. Носете долги панталони и памучни или волнени кошули или јакни со долги ракави.
 • Ракавиците обезбедуваат дополнителна заштита.
 • Не носете кошули со кратки ракави
 • Фотографијата е од сопствената база на ИД Урсус спелеос

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција

Дали знаете дека? (Објава бр.8)

Како да го подготвиме нашиот дом за шумски пожари?

 • Направете безбедна зона околу вашата куќа
 • Исечете/уредете ги гранките што надвиснуваат над покривот или оџакот.
 • Редовно отстранувајте ги листовите од олуците.
 • Користете материјали за покриви кои се отпорни на оган.
 • Обезбедете соодветен пристап за противпожарни возила и набавете основни материјали за гаснење на пожар (лопата, противпожарна метла, црево за вода итн.)

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција

Дали знаете дека? (Објава бр.7)

Како да спречиме шумски пожар во летната сезона и за време на кампување?

 • Почитувајте ги локалните закони и правила, посебно при кампување и палење на камперски огнови на отворено
 • Чувајте ги сите запаливи предмети подалеку од оган.
 • Исчистете ги лисјата, гранчињата и тревата во круг со дијаметар од 10 метри од оган.
 • Имајте противпожарни алатки во близина и при рака.
 • Никогаш не оставајте пожар без надзор.
 • Внимателно отстранете го врелиот јаглен.
 • Изгаснете ги сите жарчиња.

Фотографијата е превземена од wikipedia

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција