Дали знаете дека? (Објава бр.12)

Со денешната објава ја затвораме 3 месечната онлајн кампања за превенција и заштита од шумските пожари!

По завршување на кампањата, сите едукативни материјали ќе може да ги најдете на нашата веб страна во делот на https://ursusspeleos.org.mk/za-nas/publikacii-i-dokumenti/

За крај, сакаме да посочиме дека:

  • Да ја заштитиме природата!
  • Правото на чиста и здрава животна средина е основно човеково право!

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција