Дали знаете дека? (Објава бр.5)

Дали знаете дека?

  • Временските услови можат директно да придонесат за појава на шумски пожари преку удари на гром или индиректно преку континуирано топли периоди, топлотни бранови и суши
  • Гром удира на земјата над 100.000 пати на ден. 10 до 20% од овие удари на гром може да предизвикаат пожар

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…/

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција