Едукативна кампања за заштита на пештери и лилјаци

Во текот на месец мај 2022 година, во рамки на проектот за „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица“, поддржан од PONT/CEPF, се подготви и реализираше едукативна кампања за промоција и заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица. Кампањата се состоеште од 23 објави и опфати вкупно 18186 лица на социјалните медиуми.

За време на кампањата која се реализираше на социјалните медиуми, јавноста можеше да се запознае со општите податоци за спелеологијата, пештерските украси, значењето на пештерите и лилјаците, специфични пештери во Националниот парк Галичица (Самотска Дупка, Колкоа дупка итн), специфични лилјаци кои што живеат во пештерите во Националниот парк Галичица (голем потковичар, медитерански потковичар итн.) а водно можеше да се запознае и со начинот како може да се посети пештера и каква опрема е потребна.

Линкови до објавите:

Број на објаваЛинк до објавата
https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166345978840074
 2https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166354698385074
 3https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166360623945074
 4https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166363386370074
 5https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166366156535074
 6https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166375307865074
 7https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166378563425074
 8https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166382120180074
 9https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166386172525074
 10https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166389745935074
 11https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166398772340074
 12https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166401571300074
 13https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166404397310074
 14https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166406986770074
 15https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166409570005074
 16https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166417726730074
 17https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166420559525074
 18https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166423275350074
 19https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166426456170074
 20https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166429336025074
 21https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166438388800074
 22https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166441921560074
 23https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166442585180074

Онлајн кампањата е во рамките на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица“, поддржан од PONT/CEPF

Prespa Ohrid Nature Trust – PONTCEPF Mediterranean Basin Hotspot Program

Црвен крст ОхридEco – LogicNational Park Galicica

#црвенкрстохрид#урсусспелеос#екологик#велоучилишта#националенпаркгаличица#pont#cepf#пештери#лилјаци#yearofkarst#месецнапештериилилјаци

Дали знаете дека? (Објава бр.6)

Дали знаете дека?

Чистата вода е највредниот ресурс што доаѓа од нашите шуми. Здравите шуми складираат вода и филтрираат загадувачи на природен и бесплатен начин

Фотографијата е панорамска фотографија на Споменикот на природата „Слатински Извор“ од архивите на ИД Урсус спелеос

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

https://doma.edu.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP.pdf

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција

Дали знаете дека? (Објава бр.5)

Дали знаете дека?

  • Временските услови можат директно да придонесат за појава на шумски пожари преку удари на гром или индиректно преку континуирано топли периоди, топлотни бранови и суши
  • Гром удира на земјата над 100.000 пати на ден. 10 до 20% од овие удари на гром може да предизвикаат пожар

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…/

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција

Теренска посета на пештерата Самотска Дупка и проекција на филмови со Ехо Фестивал на планински филм

На 25.06.2022 година, во организација на Црвен крст Охрид, Истражувачкото друштво Урсус спелеос и Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид, беше реализирана теренска посета на пештерата Самотска Дупка. Посетата беше наменета за претставници од партнерските организации, обучените едукатори во рамките на проектот, како и избор на деца на возраст од основно училиште.

Со помош на теренски возила се пристигна до пештерата Самотска Дупка, а едукативната посета ја реализираа стручни лица од областа на спелеологијата, при што учесниците се запознаа со вредноста и значењето на пештерата и биодиверзитетот во неа. Едукативната посета беше искористена и за посета на други значајни локации во Националниот парк од областа на биолошката разновидност.

По завршување на посетата, беше организирана проекција на 2 филма поврзани со пештерите, „Спеленаут“ и Сонот за Арио – Потрагата по најдлабоката пештера во Европа, во соработка со Ехо Филмски фестивал. Настанот се реализираше во Оперативниот центар на Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид (Ohrid red cross – Mountain Rescue Service)

Во активностите учествуваа 35 учесници. Сите активности беа спроведени со поддршка од Националниот парк Галичица.

Голема благодарност до сите вклучени и секако голема благодарност до нашите пријатели од ЕХО Фестивал на планински филм и Ohrid red cross – Mountain Rescue Service, сите уживавме во прекрасната атмосфера!

Повеќе фотографии можете да видите на следниот линк: https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166582719620074

Проектот е поддржан од:

Prespa Ohrid Nature Trust – PONTCEPF Mediterranean Basin Hotspot Program

#црвенкрстохрид#урсусспелеос#екологик#велоучилишта#националенпаркгаличица#pont#cepf#пештери#лилјаци

National Park GalicicaЦрвен крст ОхридEco – Logic

Финална работилница од проектот Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица

Финализирање на проектот Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица, поддржан од PONT/CEPF!

На 27.06.2022 година, во просториите на Црвен крст Охрид, се реализираше финалната работилница во рамките на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица“, поддржан од PONT/CEPF. На истата присуствуваа претставници од сите партнерски организации, како и Националниот парк Галичица. Се работеше на евалуација на проектот, презентација на резултатите, а воедно се потпишаа/разменија и меморандуми за соработка помеѓу организациите и Националниот парк со цел обезбедување континуитет на едукативните активности.

Голема благодарност до сите вклучени!

Проектот е поддржан од:

Prespa Ohrid Nature Trust – PONTCEPF Mediterranean Basin Hotspot Program

#црвенкрстохрид#урсусспелеос#екологик#велоучилишта#националенпаркгаличица#pont#cepf#пештери#лилјаци

Eco – LogicЦрвен крст ОхридNational Park Galicica

Едукација за заштита на пештери и лилјаци

Во текот на месеците мај и јуни 20222 година, во рамки на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица“, поддржан од PONT/CEPF, во основни училишта и градинки на територија на општина Охрид, како и градинка на територија на општина Ресен, од страна на обучени едукатори беа реализирани едукативни сесии/работилници преку кои се тестираа подготвените едукативни модули од страна на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“, како и интерактивни игри подготвени од страна на Еко Логик за заштита на пештери и лилјаци. Со работилниците беа опфатени вкупно 297 деца на возраст од градинка и 151 дете на возраст од основно училиште.

Дополнително, во текот на месеците април и мај 2022 година, од страна на волонтери на Црвен крст Охрид, беа дистрибуирани вкупно 3000 флаери и 300 постери наменети за заштита на пештери и лилјаци во Национален парк Галичица. Флаерите и постерите беа дизајнирани од страна на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“, а беа дистрибуирани до 38 образовни и останати институции на територија на општина Охрид. Преку оваа активност беа опфатени над 5000 деца.

Продолжуваме со едукација и заштита на животната средина!

Проектот е поддржан од:

Prespa Ohrid Nature Trust – PONTCEPF Mediterranean Basin Hotspot Program

#урсусспелеос#екологик#велоучилишта#националенпаркгаличица#pont#cepf#пештери#лилјаци

Црвен крст ОхридEco – LogicNational Park Galicica

Дали знаете дека? (Објава бр.4)

Дали знаете дека?

Шумски пожар е неконтролиран пожар. Шумски пожари често се случуваат во ненаселени области, но тие можат да се појават насекаде и да им наштетат на домовите, земјоделството, луѓето и животните кои ќе се најдат на патот на огнената стихија

Фотографијата е од сопствената дата база на ИД Урсус спелеос и е фотографирана за време на шумски пожар во заштитеното подрачје Споменик на природата Слатински Извор.

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…/

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција

Дали знаете дека? (Објава бр.3)

Дали знаете дека?

За жал, 90% од сите шумски пожари се подметнати од луѓе

Во македонскиот Кривичен законик, во главата за кривичните дела против животната средина и природата, во членот 227 пропишано е и кривичното дело „Предизвикување шумски пожар“.

Повеќе за законските одредби и затворските казни за предизвикување на шумски пожар, можете да прочитате тука: https://jorm.gov.mk/…/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0… – страна број 88

Фотографијата е од сопствената дата база на ИД Урсус спелеос и е фотографирана за време на шумски пожар во заштитеното подрачје Споменик на природата Слатински Извор.

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…/

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција

Дали знаете дека? (Објава бр.2)

Дали знаете дека?

Нашата држава ја карактеризираат два вида на пожари: шумски – карактеристични за летниот период и урбани пожари – во населените места кои се јавуваат како резултат на стара или неисправна електрична инсталација или несоодветно управување со лесно запаливи материјали

Фотографијата е од сопствената дата база на ИД Урсус спелеос и е фотографирана за време на шумски пожар во заштитеното подрачје Споменик на природата Слатински Извор.

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…/

https://www.dzs.gov.mk/fire

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на Sida

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенциј

Дали знаете дека? (Објава бр.1)

Онлајн кампања „Подигнување на свест за превенција и заштита од шумски пожари“

Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ и заштитеното подрачје Споменик на природата „Слатински Извор“ во месеците јули и август 2022 година, ќе реализираат едукативна онлајн кампања на социјалните мрежи со цел подигнување на свеста за превенција и заштита од шумските пожари.

Во рамки на објавите на социјалните медиуми, јавноста ќе има можност да се запознае со факти за шумските пожари, начини на превенција, како да се подготвиме за можна појава на шумски пожари и како да реагираме во случај на шумски пожари.

Активноста ќе се реализира во соработка со граѓани, учесниците на тренинзите во рамките на проектот како и институциите и засегнатите страни од Општина Македонски Брод

WWF AdriaEko-svest

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на Sida

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција