Дали знаете дека? (Објава бр.7)

Како да спречиме шумски пожар во летната сезона и за време на кампување?

  • Почитувајте ги локалните закони и правила, посебно при кампување и палење на камперски огнови на отворено
  • Чувајте ги сите запаливи предмети подалеку од оган.
  • Исчистете ги лисјата, гранчињата и тревата во круг со дијаметар од 10 метри од оган.
  • Имајте противпожарни алатки во близина и при рака.
  • Никогаш не оставајте пожар без надзор.
  • Внимателно отстранете го врелиот јаглен.
  • Изгаснете ги сите жарчиња.

Фотографијата е превземена од wikipedia

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција