Дали знаете дека? (Објава бр.8)

Како да го подготвиме нашиот дом за шумски пожари?

  • Направете безбедна зона околу вашата куќа
  • Исечете/уредете ги гранките што надвиснуваат над покривот или оџакот.
  • Редовно отстранувајте ги листовите од олуците.
  • Користете материјали за покриви кои се отпорни на оган.
  • Обезбедете соодветен пристап за противпожарни возила и набавете основни материјали за гаснење на пожар (лопата, противпожарна метла, црево за вода итн.)

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција