Ден 2 од Регионалната конференција “Климатски промени и зелена економија”

Во текот на денешниот ден на Регионалната конференција “Климатски промени и зелена економија”, која ќе се одржи online на 22, 23 и 24 јуни 2021 г. од 10:00-14:00 часот на платформата ZOOM се спроведоа презентации и дискусии на темата отпад, климатски промени и циркуларна економија а воедно се споделија пример од Македонија како и од регионот.

Настанот е организиран од страна на Еко Свест се организира во рамки на проектот „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ кој има за цел зголемување на активностите и влијанието на граѓанските организации од Северна Македонија, Црна Гора, Србија, БиХ и Албанија во заштитата на животната средина преку вмрежување, зајакнување на нивните капацитети и промовирање на зелена економија.

Проектот е финансиран од Европската унија во рамки на Програмата за поддршка на граѓанско општество и медиуми зa 2016-2017.