Едукативна кампања за заштита на пештери и лилјаци

Во текот на месец мај 2022 година, во рамки на проектот за „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица“, поддржан од PONT/CEPF, се подготви и реализираше едукативна кампања за промоција и заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица. Кампањата се состоеште од 23 објави и опфати вкупно 18186 лица на социјалните медиуми.

За време на кампањата која се реализираше на социјалните медиуми, јавноста можеше да се запознае со општите податоци за спелеологијата, пештерските украси, значењето на пештерите и лилјаците, специфични пештери во Националниот парк Галичица (Самотска Дупка, Колкоа дупка итн), специфични лилјаци кои што живеат во пештерите во Националниот парк Галичица (голем потковичар, медитерански потковичар итн.) а водно можеше да се запознае и со начинот како може да се посети пештера и каква опрема е потребна.

Линкови до објавите:

Број на објаваЛинк до објавата
https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166345978840074
 2https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166354698385074
 3https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166360623945074
 4https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166363386370074
 5https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166366156535074
 6https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166375307865074
 7https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166378563425074
 8https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166382120180074
 9https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166386172525074
 10https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166389745935074
 11https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166398772340074
 12https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166401571300074
 13https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166404397310074
 14https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166406986770074
 15https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166409570005074
 16https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166417726730074
 17https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166420559525074
 18https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166423275350074
 19https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166426456170074
 20https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166429336025074
 21https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166438388800074
 22https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166441921560074
 23https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166442585180074

Онлајн кампањата е во рамките на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица“, поддржан од PONT/CEPF

Prespa Ohrid Nature Trust – PONTCEPF Mediterranean Basin Hotspot Program

Црвен крст ОхридEco – LogicNational Park Galicica

#црвенкрстохрид#урсусспелеос#екологик#велоучилишта#националенпаркгаличица#pont#cepf#пештери#лилјаци#yearofkarst#месецнапештериилилјаци