Летна спелеолошка школа – Работилницa бр.7

На ден 05.08,2021 година ја спроведовме седмата од планираните 9 работилници од летната спелеолошка школа

Работилницата беше насловена:

  • Спелео нуркање – Игор Петрушевски и Гоце Димитриевски од Спелео нуркачки клуб Врело од Скопје

На работилницata учествуваа вкупнo 10 учесници.

За време на работилницата реализирана од страна на нашите пријатели од СНК Врело, учесниците имаа можност да се запознаат со основите на спелео нуркањето, техничката подготовка, каква опрема се користи а воедно можеа да се запознаат и со резултатите од истражувањата на СНК Врело во изворот Коритиште како и странски експедиции.

Од дискусиите и разменувањето на идеи и искуства, произлегоа неколку идеи пред се за соработка во делот на биологијата и подводните истражувања, поточно вклучување на млади истражувачи биолози во активностите на СНК Врело со цел унапредување на науката во Македонија.

Голема благодарност до Игор и Гоце за вклучување и поддршка во реализација на летната спелеолошка школа.

Оваа работилница ја посветивме на за жал препрано починатиот претседател на СНК Врело и наш пријател, Киро Ангелески кој посебно се радуваше и промовираше меѓуклубска соработка за унапредување на спелеологијата!

Наредната работилница во рамките на летната спелеолошка школа ќе биде „Спелео палеонтологија“ (м-р Билјана Гаревска, Природо научен музеј на Македонија). Истата ќе се одржи на 12.08.2021 година со почеток од 17 часот.