Потпишан Меморандум за соработка со Национален парк Галичица за заштита на пештери и лилјаци

Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ во текот на минатата недела, во рамки на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица“, поддржан од PONT/CEPF, потпиша Меморандум за соработка со National Park Galicica со што ја одбележа и продлабочи одличната соработка со Јавната установа на полето на заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица.

Продолжуваме понатаму во заштита на пештерските екосистеми!

Prespa Ohrid Nature Trust – PONTCEPF Mediterranean Basin Hotspot Program

#урсусспелеос#националенпаркгаличица#pont#cepf#пештери#лилјаци