Зајакнување на соработката помеѓу Македонија и Србија

Во текот на денешниот ден беше одржан неформален состанок и потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Истражувачкото друштво Урсус Спелеос и Планинарско спелеолошки клуб ДВИГ од Владичин Хан, Србија и воедно се дискутираше на зајакнување на соработката на полето на научните истражувања, спелеологијата, меѓуграничната соработка, активности од областа на животната средина, размена на искуства, обуки, проектно работење итн.

Активно работиме на регионален пристап во активностите за унапредување на животната средина!