Работилница за заштита на пештери и лилјаци – моменти од Ехо Фестивал 2022

Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ континуирано во текот на изминатите години дава поддршка во реализација на Ехо фестивалот на планински филм, преку реализација на презентации, подготовка на видео материјали, наградни фондови, теренски посети на пештери како и промоција на Ехо фестивалот на различни локации во нашата држава.

Оваа година, бевме присутни на фестивалот преку нашите едукатори за заштита на пештери и лилјаци, кои преку игра, цртање, едукација и забава, на младите ентузијасти (15 учесници) им го пренесоа значењето на заштитата на пештерите и лилјаците (овој пат со фокус на Националниот парк Галичица) а воедно, нашите искусни спелеолози, ги запознаа младите учесници со спелеолошката опрема, зошто се користи и како се користи.

Голема благодарност до Ехо Филмски фестивал и се гледаме наредна година!

Фотографии: Ехо фестивал на планински филм