Ноќ на лилјаците

Во текот на денешниот ден, Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“, Споменикот на природа „Слатински Извор“ и Македонското Еколошко Друштво организираа работилница за запознавање со лилјаците во Македонија.

Работилницата беше организирана по повод 2021 година – Меѓународната года за заштита на карстот и пештерите како и 27 Август, Меѓународна ноќ на лилјаците, а беше спроведена од страна на Александар Стојанов, предавач од Македонското Еколошко Друштво.

За време на работилницата, учесниците имаа можност да се запознаат со лилјаците, екологијата, со што се хранат, каде живеат, нивната распространетост, какви видови има во Македонија (со фокус на СП „Слатински Извор“) но и ризиците и заканите по нив.

#урсусспелеос#слатинскиизвор#yearofkarst#bat#batnight#македонскоеколошкодруштво

МЕД/MES