Одбележување на Недела на лилјакот, 24 до 31.10.2022

По повод одбележувањето на Неделата на лилјакот, која се одбележува во период од 24 до 31.10.2022 година, спелеолозите од Истражувачкото друштво „Урсус Спелеос“ заедно со студентите биолози од Истражувачко друштво на студенти биолози на 30.10.2022 година реализираа теренска активност посета на Блажева пештера каде што беше направен мониторинг на лилјаци со bat detector.

Повеќе фотографии на: https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166901757380074

Повеќе за неделата како и за материјали поврзани со лилјаците, можете да најдете на – https://batweek.org/take-action/

#BatWeek#урсусспелеос#идсб