Работилница бр.8 од летната спелео школа, м-р Билјана Гаревска, Природо научен музеј на Македонија “Спелео палеонтологија”

На ден 12.08.2021 година со почеток од 17 часот, учесниците на летната спелеолошка школа имаа можност да се запознаат со палеонтологијата и спелео палеонтологијата благодарение на м-р Билјана Гаревска, од Природо научен Музеј на Македонија

На работилницата учествуваа 12 учесници кои се дел од летната спелео школа.

Голема благодарност до м-р Билјана Гаревска за одвоеното време и поддршка за летната спелео школа!

Наредната и последна работилница од летната спелео школа, Биоспелеологија – проф.др Славчо Христовски од Институтот за биологија при ПМФ, ќе се одржи на 19.08.2021 со почеток од 17ч.

Ве очекуваме сите!!!

#ursusspeleos#exploringmacedonia#speleology#speleoschool#slatinskiizvor#yearofkarst2021#летнаспелеошкола#урсусспелеос#слатинскиизвор