Работилница за пештери и лилјаци на Ехо Фестивал на планински филм / #13 / 2022

Ви ги пренесуваме првите впечатоци од денешната работилница за деца за време на ЕХО Фестивал на планински филм за пештери и лилјаци особено за пештерите и лилјаците во National Park Galicica!

Игравме, , цртавме учевме, се забавувавме и станавме спелеолози!

Голема благодарност до целиот тим на ЕХО Фестивал на планински филм како и нашите едукатори, студенти биолози и географи кои со голем ентузијазам се вклучија во едукацијата на децата!

Наскоро повеќе фотографии!