Учество на Регионална конференција „Климатски промени и зелена економија“

Започнувајќи од денес (22.06.2021 година) па се до 24.06.2021 година, претставник на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ ќе учествува на Регионалната конференција “Климатски промени и зелена економија”, која ќе се одржи online на 22, 23 и 24 јуни 2021 г. од 10:00-14:00 часот на платформата ZOOM.

Темите ќе конференцијата се:

22 јуни – Земјоделство, климатски промени и зелена економија

23-јуни – Отпад, климатски промени и циркуларна економија

24 јуни – Одржлив туризам, климатски промени и зелена економија

Настанот организиран од страна на Еко Свест се организира во рамки на проектот „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ кој има за цел зголемување на активностите и влијанието на граѓанските организации од Северна Македонија, Црна Гора, Србија, БиХ и Албанија во заштитата на животната средина преку вмрежување, зајакнување на нивните капацитети и промовирање на зелена економија.

Проектот е финансиран од Европската унија во рамки на Програмата за поддршка на граѓанско општество и медиуми зa 2016-2017.