Гостување на Сител ТВ

Во текот на минатата недела повторно гостувавме кај нашиот пријател и поддржувач Marjan Nikov од Sitel Tv и ги промовиравме проекните активности на ИД Урсус спелеос, Споменикот на природата Слатински Извор како и активностите кои ги имаме заедно со нашите проектни партнери!

Членот на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ Aleksandar Stojanoski го промовираше проектот „Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата Слатински Извор“ поддржан од Eko-svest и WWF Adria

Како втор гостин, Dimitar Tanurovski, проектен координатор во рамки на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица” поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT и CEPF Mediterranean Basin Hotspot Program ги презентираше постигнатите резултати во рамките на проектот како и планираните понатамошни активности заедно со Црвен крст Охрид, Eco – Logic и National Park Galicica