Македонија на мапата на одбележување на 2021 година, Меѓународната година на карстот и пештерите!

Повеќе од 196 спелеолошки федерации, сојузи, национални паркови, гео паркови, невладини организации и спелеолошки клубови од целиот свет 2021 година ја одбележуваат како година на карстот и пештерите.

Работилници, обуки, изложби, предавања, конференции и многу други настани со цел подигнување на свеста за заштита на карстот и пештерите.

Летната онлајн спелеолошка школа во Македонија организирана од страна на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ е вметната во рамките на настаните за одбележување на оваа година, а ИД „Урсус спелеос“ како организација партнер.

Повеќе информации на: http://iyck2021.org/

#ursusspeleos#exploringmacedonia#speleology#speleoschool#slatinskiizvor#yearofkarst2021#летнаспелеошкола#урсусспелеос#слатинскиизвор