Мониторинг на лилјаци во Лескоечка пештера

Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ во текот на денешниот и утрешниот ден е во поддршка на Македонско Еколошко Друштво во спроведување на мониторинг на лилјаци во Преспанскиот регион.

Активностите се дел од проектот Преспа: Зачувување на биодиверзитетот на прекугранична „Преспа“, финансиран од страна на: Prespa Ohrid Nature Trust – PONT

МЕД/MES

#natureprotection#batprotection#macedonianecologicalsociety#ursusspeleos#prespa