Празнична акција!

Членовите на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ по повод 2 Август, Денот на Републиката, реализираа истражувачка акција во пештерата Христијанова во близина на селото Јаболце, Скопско.

Активноста послужи за обнова на фотографската и видео документација од пештерата како и за мониторинг на лилјаци.

*Aктивноста се реализира согласно препораките и протоколите на Владата на РСМ за превенција од КОВИД19 како и предлог интерни протоколи за посета на пештери и пропасти во време на КОВИД19 (Интерни предлог препораки на ИД „Урсус спелеос“)

#ursusspeleos#урсусспелеос#спелеологија#naturemk#hristijanovapeshtera