Предлог Препораки за еднодневна посета на пештери и пропасти во време на КОВИД19

Согласно развојот на ситуацијата поврзана со пандемијата предизвикана од вирусот КОВИД19, следејќи ги светските трендови во спелеологијата како и ситуацијата во нашата држава, Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ во консултација со спелеолози и стручни лица од нашата држава но и од странство, подготви предлог препораки за интерна употреба за еднодневна посета на пештери и пропасти во време на КОВИД19 со цел запазување и зачувување на индивидуалното и колективното здравје.

Имајќи во предвид дека повеќе од 20% од светската популација била инфицирана или била во контакт со КОВИД19 позитивно лице, значително се зголемуваат шансите да дојдеме во контакт како и потенцијалната опасност за пренесување на вирусот особено во затворени простории како што се пештерите и пропастите.

Препораките можете да ги разгледате на следниот линк: