Денес се одбележува 22 Април – Светскиот ден на планетата Земја

Како мало одбележување на овој ден, би сакале со Вас да споделиме неколку фотографии од Споменик на природата „Слатински Извор“, кој е на Привремената листа на заштита на УНЕСКО, се наоѓа во близина на с.Слатина, Општина Македонски Брод, освен по тоа што пештерата Слатински Извор е најдолгата пештера во Македонија (3942м) има и многу други природни убавини кои вреди да се заштитат!

Да инвестираме во нашата планета и во нашата природата, да дејствуваме храбро, иновативно и да реализираме активности кои ќе имаат позитивно влијание врз нашата околија. Ваквиот начин на дејствување ќе овозможи сите да бидат вклучени, како во планирањето и преземањето акции, така и во одговорноста.

Бизнисите, владите и граѓаните – секој одговара и секој е одговорен за зачувувањето на планетата, сопственото и здравјето на идните генерации.

Повеќе за Споменик на природата „Слатински Извор“ можете да дознаете тука https://ursusspeleos.org.mk/spomenik-na-priroda…/

Да ја зачуваме планетата Земја, немаме втор дом!

#earthday#денназемјата#ursusspeleos#slatinskiizvor#урсусспелеос#слатинскиизвор