Модули за едукација на деца од градинка и ученици од основно училиште за заштита на пештери и лилјаци во Национален парк Галичица

Тимот на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ со задоволство би сакал да Ви го најави финализирањето на 2 нови Модули наменети за едукација на деца од градинка и ученици од основно училиште за заштита на пештери и лилјаци во Националниот парк Галичица!

За прв пат на територија на нашата држава а можеби и на регионално ниво, се подготвија Модули за неформално образование кои во иднина може да бидат адаптирани за сите подрачја во Македонија кои имаат пештери и да послужат како одличен пример за еколошка едукација!

Модулите кои се дизајнирани на македонски и албански јазик, се подготвени од страна на експерти на полето на карстологијата, биодиверзитетот и педагогијата!

– проф.д-р Билјана Гичевски

– м-р Александар Стојанов

– проф.д-р Алма Тасевска

Модулите содржат:

  • Динамика на модул, опис, потребен материјал, процес на подготовка
  • НП Галичица – биолошка и културна ризница
  • Пештери – карст, пештери, спелеолошка опрема, пештери во НП Галичица, закана и заштита на карстот и пештерите
  • Лилјаци – главни карактеристики и распространување, живеалишта, исхрана, животен циклус, социјален живот, закани, значење, човекот и лилјаците, лилјаци во НП Галичица, заштита
  • Правила за однесување при посета на пештера
  • Помошни активности (искуствено учење) за пештери и лилјаци
  • Насоки за подготовка и реализација на активности (tips and tricks)
  • Мониторинг и евалуација на реализирани активности

Активностите се реализираа во рамките на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица” кој е финансиран од страна на Prespa Ohrid Nature Trust – PONT и CEPF Mediterranean Basin Hotspot Program. Проектот е под координација на Црвен крст Охрид а проектни партнери заедно со ИДУС се Eco – Logic. Финални корисници на продуктите се National Park Galicica!

Доколку сакате да дознаете нешто повеќе за модулите слободно можете да не контактирате!

#црвенкрстохрид#урсусспелеос#екологик#велоучилишта#националенпаркгаличица#pont#cepf#пештери#лилјаци

Денес се одбележува 22 Април – Светскиот ден на планетата Земја

Како мало одбележување на овој ден, би сакале со Вас да споделиме неколку фотографии од Споменик на природата „Слатински Извор“, кој е на Привремената листа на заштита на УНЕСКО, се наоѓа во близина на с.Слатина, Општина Македонски Брод, освен по тоа што пештерата Слатински Извор е најдолгата пештера во Македонија (3942м) има и многу други природни убавини кои вреди да се заштитат!

Да инвестираме во нашата планета и во нашата природата, да дејствуваме храбро, иновативно и да реализираме активности кои ќе имаат позитивно влијание врз нашата околија. Ваквиот начин на дејствување ќе овозможи сите да бидат вклучени, како во планирањето и преземањето акции, така и во одговорноста.

Бизнисите, владите и граѓаните – секој одговара и секој е одговорен за зачувувањето на планетата, сопственото и здравјето на идните генерации.

Повеќе за Споменик на природата „Слатински Извор“ можете да дознаете тука https://ursusspeleos.org.mk/spomenik-na-priroda…/

Да ја зачуваме планетата Земја, немаме втор дом!

#earthday#денназемјата#ursusspeleos#slatinskiizvor#урсусспелеос#слатинскиизвор

Проекција на филмот Спелеонаут – Под каменото небо

Во продолжение се фотографии од неодамнешната проекција на филмовите „Спелеонаут“ и „Слобода под товар“ која се реализираше благодарение на ЕХО Фестивал на планински филм и Музеј на современата уметност Скопје / Museum of Contemporary Art Skopje

Проекцијата се одржа во КИНО МСУ

За Спелеонаут – Во предвечерјето на човековото освојување на Месечината, во летото 1969-та година, 34-годишниот Милутин Вељковиќ, започна со неговиот планиран 15-месечен престој

во 2-километарска пештера во Србија. Вељковиќ не беше заинтересиран само во тоа да го надмине рекордот за најдолг престој во пештера до тогаш, туку воопшто – да навлезе во универзумот на длабочината. Овој неверојатен потфат се открива од надворешниот свет, преку серија портрети од интересни карактери, кои се поврзани со Вељковиќ. И така неочекувано, влегуваме во подземиот свет. Различните раскажани фрагменти од деталниот дневник на Вељковиќ се враќаат во живот: од неговите секојдневни активности, како правење кафе и собирање инсекти, па се’ до драматични моменти како вадење на сопствен заб, размислување за жени, борење со поплави и халуцинации… Од поврзувањето со предците од праисторијата во дезинтегрирани време и простор, се’ до истражувањето на вселената – Спелеонаут е во потрага по нашата цел.

Фото: Јелена Белиќ

#урсусспелеос#ursusspeleos#слатинскиизвор#slatinskiizvor#ехофестивал#speleonaut

Успешно реализиран тренинг за едукатори за заштита на пештери и лилјаци во Националниот парк Галичица!

Во текот на изминатиот викенд, во период од 15 до 17.04.2022 година, во Едукативниот тренинц центар Велестово на Црвен крст Охрид. се реализираше тренинг наменет за наставници, студенти како и заштитници на природата од National Park Galicica, Eco – Logic, Црвен крст Охрид, Eko-svest, Exploring Society “Ursus Speleos” //\\ Истражувачко Друштво “Урсус Спелеос”, Истражувачко друштво на студенти биолози-ИДСБ и Истражувачко здружение на студенти географи “Природник” – EGEA Skopje.

Тематскиот фокус на тренингот беше насочен кон градење на капацитети и вмрежување за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица, а темите и предавањат беа реализирани од искусни предавачи и експерти од областа на карстологијата., биодиверзитетот. педагогијата и искуствено учење.

За време на тренингот се презентираа подготвените Модули за едукација за заштита на пештери и лилјаци за градинки и основни училишта, општи предавања за пештери и лилјаци и теренска посета не пештера како и игрите подготвени од Еко Логик.

Тренингот беше реализиран во рамки на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица” кој е финансиран од страна на Prespa Ohrid Nature Trust – PONT и CEPF Mediterranean Basin Hotspot Program

ИДУС беше претставуван од искусни тренери, спелеолози и учесници, насокор повеќе за секое предавање и тема!

Честитки до сите и очекувајте детален извештај, видео и фотографии наскоро!

#црвенкрстохрид#урсусспелеос#екологик#велоучилишта#националенпаркгаличица#pont#cepf#пештери#лилјаци

Запознавање со проектот поддржан од Еко Свест

Да се запознаеме со проектот Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата „Слатински Извор“

Активностите за Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата „Слатински Извор“ се реализираат во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка.

Активностите ќе се реализираат во 2 фази кои ќе помогнат да се зајакнат логистичките капацитети за поддршка на институциите во гаснење на шумски пожари со фокус на заштитеното подрачје Споменик на природата „Слатински Извор“

WWF AdriaEko-svest

Следете не!!!

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција

Најава за почеток на реализација на нов проект

Во 2022 година со поддршка на Eko-svest и WWF Adria ќе реализираме активности за Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата „Слатински Извор“. Овие активности се во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка.

Проектните активности ќе се реализираат заклучно со месец август 2022 година и ќе опфатат градење на капацитети, градење на свест и превенција од шумски пожари во заштитеното подрачје и неговата околина.

Повеќе за проектот, фазите и активностите наскоро!!!

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција