Празнична акција!

Членовите на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ по повод 2 Август, Денот на Републиката, реализираа истражувачка акција во пештерата Христијанова во близина на селото Јаболце, Скопско.

Активноста послужи за обнова на фотографската и видео документација од пештерата како и за мониторинг на лилјаци.

*Aктивноста се реализира согласно препораките и протоколите на Владата на РСМ за превенција од КОВИД19 како и предлог интерни протоколи за посета на пештери и пропасти во време на КОВИД19 (Интерни предлог препораки на ИД „Урсус спелеос“)

#ursusspeleos#урсусспелеос#спелеологија#naturemk#hristijanovapeshtera

Мониторинг на лилјаци во Лескоечка пештера

Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ во текот на денешниот и утрешниот ден е во поддршка на Македонско Еколошко Друштво во спроведување на мониторинг на лилјаци во Преспанскиот регион.

Активностите се дел од проектот Преспа: Зачувување на биодиверзитетот на прекугранична „Преспа“, финансиран од страна на: Prespa Ohrid Nature Trust – PONT

МЕД/MES

#natureprotection#batprotection#macedonianecologicalsociety#ursusspeleos#prespa